Cláusula adicional de protección de datos.

Cláusula adicional de protección de datos.
Cláusula adicional de protección de datos. 2018-06-26T13:30:58+00:00

Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD.
Responsable do tratamento: ASOCIACIÓN GALEGA DE CORRETORES E CORRETORIAS DE SEGUROS
CIF: G15522030
Enderezo: Rúa García Barbón 104, Local 9, 36201 Vigo (Pontevedra)
Teléfono: 986 222 178
Correo electrónico: agacose@agacose.com .
Finalidade do tratamento: Xestionar o envío de información que nos solicite.
Conservación dos datos: Os seus datos gardaranse ata que se solicite a súa supresión por parte do interesado.
Lexitimación do tratamento: Consentimento do interesado
Destinatarios de datos: Non se realizarán comunicacións de datos a terceiros; salvo a los socios pertencentes ao grupo para a xestión dos recursos internos de ditas empresas.
Transferencia de datos a terceiros países: Non se van a producir Transferencias Internacionais de datos
Dereitos do interesado:
– Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos tratando datos persoais seus ou non, a saber cales son, para que se usan, canto tempo se van a gardar, a orixe dos mesmos e si se comunicaron ou se van comunicar a un terceiro.
– Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.
– Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa no sexan necesarios para as fins para as que foron recollidas, incluído o dereito ao esquecemento.
– Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.
– Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis alá da mera conservación dos mesmos.
– Portabilidade: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa tecnicamente posible.
Exercicio dos dereitos: O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito anexando fotocopia do seu documento identificativo, e dirixila á dirección anteriormente citada. Así mesmo, poñemos á súa disposición modelos para o seu exercicio, que poden recollerse nas nosas instalacións ou obtelos na seguinte dirección https://www.agacose.com . Para máis información: www.agpd.es
Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control: No caso de que non se respectasen os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es//
En ambos casos, deberá acompañar a documentación pertinente.

Descarga de formularios para o exercicio de dereitos

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies