Que é?

É unha iniciativa do Goberno de España que ten como obxectivo subvencionar a implantación de solucións dixitais para acadar un avance significativo no nivel de madurez dixital das empresas. 

A quen vai dirixido?

A pequenas e medianas empresas de entre 10 e 49 empregados e persoas en situación de autoemprego que teñan o seu domicilio fiscal en territorio español.

Cales son os conceptos subvencionables?

Solucións de dixitalización como:

 • Sitio web
 • Presenza en internet
 • Xestión de redes sociais
 • Comercio electrónico
 • Xestión de clientes
 • Servizos e ferramentas de oficina virtual
 • Intelixencia empresarial e analítica
 • Xestión de procesos
 • Factura electrónica
 • Comunicacións seguras
 • Ciberseguridade

Cal é a contía da axuda directa?

Será por un importe máximo de 12.000€

Cal é o prazo?

Dende o 15 de marzo. Estará aberto durante 6 meses ou ata agotaren os fondos

Onde solicitalo?

Na sede electrónica de Red.es: https://sede.red.gob.es

 

A orde ministerial coas bases reguladoras para a concesión destas axudas publicouse no BOE o pasado 30 de decembro: https://boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21873.pdf