Satisfacer as súas necesidades dun xeito profesional e sen ataduras cara a ningunha marca ou compañía específica é o noso obxectivo.

Unha metodoloxía que se ve posibilitada en gran medida pola dixitalización. Grazas a todas estas ferramentas podemos definir os perfís de clientes, cales son as súas necesidades específicas, o que busca durante o seu proceso de adquisición dun produto ou un servizo e de que maneira se pode mellorar el servizo que se lle ofrece.

Como centrar a atención no cliente:

  • Segmentación de clientes

Unha empresa non conta cun único perfil, senón que agrupa a varios. En función da súa idade, poder adquisitivo, estado civil ou simplemente os seus intereses, as preferencias ou as motivacións variarán. Coñecer a cada un deles é o que permitirá identificar as canles a seguir, o tipo de achegamento e o produto ou servizo que se lle ofrecerá. 

  • Escoita activa

Falar co cliente é fundamental, pero aínda o é máis escoitalo. Se non coñecemos a súa opinión, resultará moi difícil coñecer o que realmente desexa e como. As enquisas online, as redes sociais e o propio departamento de atención ao cliente. Aquí é fundamental tamén ser capaces de monitorizar os resultados para interpretalos convenientemente.

  • Utiliza a experiencia do cliente para fidelizar

A captación de novos clientes ten un custo moito máis elevado que a retención dos actuais. Pero ademais, esta última permite aumentar os ingresos en maior medida. Por este motivo, na actualidade non pde entenderse xa ningunha estratexia de marketing e ventas sen ter en conta a filosofía ᴏ ᴄʟɪᴇɴᴛᴇ É ᴏ ᴄᴇɴᴛʀᴏ.