O pasado 20 de Marzo a DXSFP publicou a Resolución de actualización das contías das indemnizacións do sistema para valoración dos danos e prexuízos causados ás persoas en accidentes de circulación e as táboas indemnizatorias 2019.

Na seguinte ligazón pódense consultar os textos íntegros: +INFO