O vindeiro venres 1 de Marzo ábrese o prazo para o envío da Documentación Estatístico Contable Anual de corredores e corredurías de seguros ( DEC 2018) para os corredores cuxo órgano de control sexa a Xunta de Galicia.

O prazo acabará o 30 de Abril de 2019